Wet & Regelgeving

Wetswijzigingen in de arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt staat centraal in de economie, maar sommige werknemers ervaren nog steeds ongelijkheid en gebrek aan bescherming. Om deze problemen aan te pakken, heeft de regering nieuwe concepten voorgesteld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van deze wetgeving en wat ze betekenen voor werknemers.

 1. Conceptwetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

  Dit wetsvoorstel introduceert een toelatingsstelsel voor uitleners om de positie van arbeidskrachten te verbeteren, met speciale aandacht voor arbeidsmigranten. Uitleners moeten aan strikte voorwaarden voldoen om toegelaten te worden en periodiek worden gecontroleerd om naleving te waarborgen.

  Lees hier verder over Wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

   

 2. Conceptwetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers

  Dit voorstel richt zich op het verbeteren van de positie van flexwerkers door de beperking van tijdelijke arbeid, het verbeteren van de positie van oproepkrachten, maatregelen voor uitzendkrachten en uitzonderingen voor specifieke groepen zoals scholieren en studenten.

  Lees hier verder over Conceptwetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers

   

 3. Conceptwetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

  Dit voorstel heeft tot doel om duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand als zzp’er of werknemer wordt beschouwd. Het introduceert criteria en een tariefgrens om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

  Lees hier verder over Conceptwetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie

   

 4. Conceptwetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen

  Dit wetsvoorstel stelt een meldplicht voor arbeidsongevallen in voor opdrachtgevers en uitzendondernemingen, met als doel de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

  Lees hier verder over Conceptwetsvoorstel Invoering meldplicht arbeidsongevallen

   

 5. Conceptwetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

  Dit voorstel beoogt het gebruik van concurrentie-, relatie- en werknemersbedingen te beperken tot situaties waarin dit noodzakelijk is, met onder meer beperkingen op de duur en verplichte motivering.

  Lees hier verder over Conceptwetsvoorstel Modernisering concurrentiebeding

   

Meer artikelen.