Wet & Regelgeving

Conceptwetsvoorstel: meer zekerheid flexwerkers

Het voorgestelde wetsvoorstel heeft tot doel de zekerheid van flexwerkers te stimuleren, waaronder oproepkrachten en uitzendkrachten door verschillende maatregelen. Laten we de belangrijkste onderwerpen van dit wetsvoorstel nader bekijken.

De belangrijkste onderwerpen in dit Wetsvoorstel

 • Beperken tijdelijke arbeid
 • Verbeteren positie oproepkrachten
 • Uitzendmaatregelen
 • Uitzondering scholieren en studenten

Beperking van Tijdelijke Arbeid

 • Ketenregeling: De regering streeft ernaar dat vast werk een vast contract met zich meebrengt en scherpt daarom de ketenregeling aan. De tussenpoos van zes maanden wordt vervangen door een administratieve vervaltermijn van vijf jaar. Hierdoor moeten ‘draaideurconstructies’ worden voorkomen.
 • Uitzonderingen: Voor scholieren, studenten en seizoensarbeiders blijven specifieke onderbrekingstermijnen gelden.

Voorbeeld:

Diederik heeft twee keer een contract voor de duur van een jaar gehad bij zijn werkgever. Zijn laatste contract wordt niet verlengd omdat er onvoldoende werk is. Na twee jaar wordt Diederik gevraagd terug te komen omdat het werk is aangetrokken. Diederik heeft nu recht op een contract voor onbepaalde tijd. Zijn eerdere contracten en de onderbreking beslaan namelijk samen vier jaar.

Verbetering van de Positie van Oproepkrachten

 • Afschaffing Nul-urencontracten: Nul-urencontracten en min-/maxcontracten worden niet meer toegestaan, behalve onder specifieke voorwaarden voor scholieren, studenten en uitzendkrachten in fase A.
 • Basiscontract: Het basiscontract vervangt het nul-urencontract en min-maxcontract. Hierbij wordt een minimaal gegarandeerd aantal uren vastgesteld, waarbij de bandbreedte tussen min en max maximaal 30% mag zijn.

Voorbeeld:

Stel werkgever wil de werknemer altijd minimaal 20 uur per week inzetten. De maximale arbeidsomvang mag dan niet meer dan 30% meer bedragen, dus 26 uur. Voor de zes extra uren moet de werknemer zich beschikbaar houden en kan hij worden ingeroosterd. De werkgever hoeft deze zes uur niet te betalen als er niet wordt gewerkt.

Uitzendmaatregelen

 • Fase A en B Verkorten: De duur van fase A wordt beperkt tot 52 gewerkte weken en fase B wordt verkort tot twee jaar met de mogelijkheid van zes contracten.
 • Arbeidsvoorwaarden: Uitzendkrachten moeten ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers in dienst van de opdrachtgever.

Uitzondering voor Scholieren en Studenten

 • Oproepbasis: Scholieren en studenten mogen blijven werken op oproepbasis, met behoud van de bestaande oproepregels.
 • Onderbrekingsperiode: Voor scholieren en studenten blijft de onderbrekingsperiode van zes maanden gelden, in plaats van de voorgestelde vervaltermijn van vijf jaar.

  Een werknemer is een scholier of student als:

 • gemiddeld maximaal zestien uur per week wordt gewerkt; en
 • de werknemer minderjarig is; of
 • staat ingeschreven als scholier of student.

Stand van Zaken

Dit concept wetsvoorstel heeft voor internetconsultatie voorgelegen en kan nog wijzigingen ondergaan voordat het aan de Tweede en Eerste Kamer wordt voorgelegd.

 

 

 

Meer artikelen.