De procurement partner voor vandaag en morgen

Indusource, onderdeel van de Triple i Sourcing Group (TiSG), is sinds 2006 hét data driven inkoopplatform voor de food en maakindustrie van fast-moving consumer goods. Als ervaren procurement partner hebben we alle strategische en tactische Source-to-Contract (S2C)diensten in huis voor een holistisch inkoopproces. Daarnaast kunnen we je ontzorgen met Value Added Sourcing (VAS), onze aanvullende services op diverse terreinen waarmee we onder andere repeterende processen automatiseren. Ketendenken zit in ons dna en samenwerking geeft ons energie. Met ons team procurement professionals versterken we de inkoop met controle, continuïteit en succes. Goed voor zekerheid, rust en ruimte voor je core business.  

Met succes naar een future-proof inkoopproces

Nieuwe technologie, de grillige wereldeconomie, digitalisering, regelgeving en ESG(CSRD) maken het speelveld van procurement met de dag dynamischer en complexer. Indusource zorgt ervoor dat je inkoop soepel meeverandert en impact blijf maken in het midden van de bedrijfskolom. Procurement 4.0? Bij ons is 5.0 al begonnen. We zijn koploper in nieuwe businessmodellen en pionieren volop met  zelflerende systemen en AI. Met als doel om je inkoop en supply chain vandaag én morgen concurrerend te houden. Up-to-date kennis, big data en innovatieve eigen IT-oplossingen maken je inkoopproces efficiënt, flexibel en inzichtelijk.  

Inkoop die meeverandert met de ontwikkelingen waarborgt groei en de continuïteit van de bedrijfsvoering. 

Maximale inkoopgrip met Indusource

  1. Volledig verzorgd contractmanagement, inclusief optimale inkoopmomenten.
  2. Gespecialiseerde hands-on inkoopexperts voor elke inkoopgroep.
  3. Up-to-date kennis, tools, databeheer en schaalvoordeel.
  4. Controle, inzicht en beheer voor alle procurement processen.
  5. Procurement 4.0, op de drempel van inkoop 5.0. 

Bewuste keuzes voor een duurzame toekomst

Alles wat we samen met onze inkoopspecialisten, klanten en leveranciers ondernemen heeft impact op mens, milieu en goed bestuur. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. Geïnspireerd door de wereldwijde Environmental, Social en Governance (ESG) koers willen we voortrekker zijn bij het selecteren van leveranciers die voldoen aan de ESG-normen en CSRD-rapportages in de supply chain. Zo kunnen we bijdragen aan het creëren van een duurzame en inclusieve toekomst. 

Duurzame inkoop

We monitoren en pakken de kansen op het gebied van duurzaam inkopen continu, om klanten en leveranciers te kunnen ondersteunen en te adviseren bij hun duurzaamheidsambities. 

The Hunger Project 

Als Triple i Sourcing Group zijn we actief partner van The Hunger Project. Deze NGO helpt mensen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika een toekomst zonder honger op te bouwen.  

Social Enterprise 

Wij zijn investeerder in StadsBrouwerij Sneek. Als Social Enterprise brouwt dit platform bier met un Goëd Gefoël en creëert werk voor de stad Sneek. De opbrengst komt ten bate van de locale samenleving.   

Great PlacetoWork 

We maken ons sterk voor een goede balans tussen werk, privé, en een organisatie waar je met trots en plezier werkt. Recent hebben we de Great Place to Work-certificering behaald 

Duurzame oplossingen 

We zetten ons in voor het minimaliseren van ons energieverbruik en onze CO₂-uitstoot. We zijn ondermeer ons wagenpark aan het elektrificeren en brengen op kantoor ledverlichting aan.  

Nevi Gedragscode 

Indusource werkt volgens de Nevi Gedragscode, die inkooporganisaties verbindt en helpt om een verantwoord en ethisch inkoopproces mogelijk te maken. 

Werken aan een duurzame toekomst is een krachtige ambitie bij alles wat we samen met onze inkooppartners en leveranciers ondernemen. 

Uitnodiging
Ontbijtsessie.

CSRD & ESG Richtlijn

Lelystad
26 juni 2024
08:30 – 11:00 uur

Dit zal sluiten in 0 seconden